Elias Vella: V ňom bude trón Boha a Baránka …

Elias Vella: V ňom bude trón Boha a Baránka …

Páter Elias Vella hovorí o videní apoštola Jána z 22. kapitoly v kontexte Charizmatickej konferencie v Trnave. Pokračuje šiestou úvahou nad týmto textom.


Na konci pasáže zo Svätého písma prichádzame k úvahe nad základom charizmatickej obnovy, ktorým je EUCHARISTIA. Baránok Boží, ktorý ostáva s nami až do skončenia sveta a je základom  kresťanského spoločenstva. Živý chlieb zostupujúci z neba, sviatosť lásky.

Aký je význam eucharistie pre náš osobný život a život v spoločenstve Cirkvi ? Prečo potrebujeme vytvárať jednotu v našom spoločenstve ? Čo to znamená byť eucharistickými ľuďmi ?

Znamená to umývať nohy iným, prijať poslanie, ktoré vyžaduje dávať svoj život iným ľuďom, aby sme sa aj my stali obeťou.

Ježiš je pokrm, ktorý nám dáva silu, horlivosť do srdca, ktorý nás osviežuje. Čaká na teba v eucharistii, lebo ti chce dať ten najväčší dar : seba.

Napíšte svoj komentár

*