Elias Vella: Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky je strom života…

Elias Vella: Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky je strom života…

Necháš sa viesť Bohom ?


Slovo Eliasa Vellu zo série prednášok Charizmatickej konferencie v Trnave, v ktorej je hlavnou myšlienkou 22. kapitola Zjavenia svätého Jána.

Ponorme sa do hĺbky ďalšieho verša, ktorý nám otvára nový pohľad na charizmatickú obnovu na Slovensku.

Ježiš je cesta, je dobrý pastier, je Pánom, pravda, ale je TVOJOU cestou, TVOJÍM pastierom ? Je TVOJOU pravdou, a napokon je Pánom tvojho života ? Kým je Ježiš pre teba ?

Kráčaš pred Ježišom, za ním alebo s ním ? Pravý učeník počúva Pána a koná podľa jeho slova. Ako zistíš, že kráčaš s Ježišom ?

Napíšte svoj komentár

*