Elias Vella  – 4 dôležité úlohy v Cirkvi aj pre Teba… ale ako na ne?

Elias Vella – 4 dôležité úlohy v Cirkvi aj pre Teba… ale ako na ne?

Elias Vella hovorí o tom, aké štyri príkazy a akým spôsobom máme uskutočňovať, keď sme Ježišovi učeníci. Ktorý z nich je najdôležitejší a ktoré sú len „vedľajšie“ – je to „Choďte!“, „Kážte evanjelium!“, „Klaďte ruky na ľudí a uzdravujte!“ alebo „Vyháňajte zlých duchov“?


Napíšte svoj komentár

*