Dušan Lukáč – Duch Svätý a človek

Dušan Lukáč – Duch Svätý a človek

Dušan Lukáč na Charizmatickej konferencii hovorí o odhaľovaní tajomstva Ducha Svätého v našom živote, pretože Boh Otec každému človeku, ktorý uverí v Ježiša Krista a rozhodne sa ho nasledovať, dáva dar Ducha Svätého. Na čo je potom ale charizmatická obnova? Vysvetlenie si vypočujte v zaujímavej prednáške… 

Napíšte svoj komentár

*