Dušan Lukáč – Boh nás miluje až natoľko, že…

Dušan Lukáč – Boh nás miluje až natoľko, že…

Duchovný otec Dušan Lukáč na Charizmatickej konferencii hovorí  o krásnej pravde, ktorá by v nás mala rezonovať počas každého dňa i počas modlitieb…

Pravdu o milujúcom a mocnom Otcovi, ktorý nám dal svojho jediného Syna. A Syn? Syn obetoval človeku celý  svoj život, a to je vyjadrené v Eucharistii, ktorú môžeme prijímať každý deň.Napíšte svoj komentár

*