Dôveruješ Bohu?

Dôveruješ Bohu?

Otec Marián Kuffa rozpráva o dôvere v Boha. Pokánie, je oprava toho čo som pokazil, je to o dôvere v Boha, o milosrdenstve k ľuďom. Ježišovi dôveruješ vtedy, keď sa snažíš splniť Jeho príkazy a Jeho zákazy. Ide o Tvoje rozhodnutie. Naozaj Mu dôveruješ?Môžeš povedať „Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham“?


Napíšte svoj komentár

*