Čo robí lásku veľkou a vernou?

Čo robí lásku veľkou a vernou?

Otec Maroš Lovič pokračuje vo svojom rozprávaní o láske. Pozýva nás k zamysleniu sa nad tým, „kto som, kým sa mám stať?“. Boh sa  zjavuje v ľudskej láske, ktorá je prítomnosťou milovaného v nás. Milovať znamená chcieť dobro pre milovanú osobu. Čo robí našu lásku veľkou? Kladie otázku o. Lovič. Keď Boh je láska, tak my sme povolaní, aby sme sa sami stali láskou. Aby sme milovali iných, tak ako nás On sám miluje. Rozpráva o  čnosti čistoty, ktorá  buduje naše vzťahy. V dnešnej dobe chýba často táto čnosť, je to schopnosť milovať druhú osobu, túžiť zároveň aj po jej svätosti.   Krása lásky je schopnosť žasnúť, byť udivený, v každej našej bunke je zapísané, že si žena alebo muž. Chceme byť milovaní pre nás samých. Čnosť je vrchol, je najlepší spôsob konania. Štastie je v konaní dobra, veľkých skutkov. Sú to Božie skutky. Boh nás stvoril aby sme milovali a boli milovaní. Ježiš je teraz tu, On je to Slovo, ktoré sa ohlasuje. Čo urobíme, dáme Ježišovi prvé miesto?


Napíšte svoj komentár

*