Čo je rovné, je pevné.

Čo je rovné, je pevné.

Okrem telesnej smrti, existuje ešte smrť duchovná, hovorí Max Kašparů. V dnešnej dobe je hlavne potrebné sa varovať jednej choroby a to je relativizmus. Nič nie je isté, všetko je možné. Práve preto, je potrebné sa opierať o to, čo je rovné, lebo len to je pevné. Max Kašparů tu rozpráva hlavne o zákonoch ako je prírodný a prirodzený zákon, ktorým je desatoro. Je potrebné vrátiť sa k normalite. Práve Kristus je tak úžasne ľudsky a božsky normálný, že táto epidemia normality by sa mala šíriť. Každé ráno si môžeme povedať „On je živý a ja chcem žiť s ním“. Život bez Boha je len prežívanie.


Napíšte svoj komentár

*