Branislav Škripek: Homosexualita

Branislav Škripek: Homosexualita

V spolupráci s Mládežou pre Krista Slovensko Vám prinášame záznam z prednášky Branislava Škripeka na festivale Campfest 2013, kde  hovorí na tému Homosexualita. V úvode prezentuje svoju kampaň Nahota na predaj, v rámci ktorej sa snaží zabrániť šíreniu erotickej tlače na Slovensku. V prednáške tiež objasňuje základné pojmy spojené s gender ideológiou a LGBTI propagandou. Varuje pred prílišnou sexualizáciou spoločnosti a vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu sa do rozhodovania o verejných veciach a do zápasu za morálnu budúcnosť našej krajiny.


Napíšte svoj komentár

*