Branislav Škripek: Aký máme mať vplyv.

Branislav Škripek: Aký máme mať vplyv.

Ponúkame Vám záznam workshopu Branislava Škripeka s názvom Aký máme mať vplyv.

Máš na to, spôsobiť zmenu! Ako učeníci Ježiša Krista máme byť svetlom a soľou, to znamená, aktívne pôsobiť v prospech premeny nášho okolia, našich rodín, kamarátov, obce, spoločnosti. Ako to zrealizovať, aj o tom je tento workshop.


Napíšte svoj komentár

*