Boh Ťa príjma celého.

Boh Ťa príjma celého.

V tejto krátkej katechéze o. Maroš Lovič rozpráva o tom, ako sme prijatí Bohom, akú má víziu o našom živote, ako sa na nás pozerá. Sme jeho deti, chce, aby sme žili v plnosti. Boh nás prijíma pre nás samých. Takéto prijatie by sme mali zakúšať aj v našej cirkvi, vo farnostiach, v rodinách. Skúsme začať od seba, ako my sami prijímame iných, ako si všímame najbližších? Vieme si pre nich nájsť čas?


Napíšte svoj komentár

*