Boh sa stará

Boh sa stará

Vypočujte si krátke svedectvo muža, ktorého si Boh našiel v nečakanej, ťažkej životnej situácii…


… a ako Boh zmenil jeho túžbu po úspechu na túžbu po dobre a opravdivej láske.

Boh nezavrhuje naše túžby, ale očisťuje ich a premieňa.

Napíšte svoj komentár

*