Boh na prvom mieste.

Boh na prvom mieste.

V tejto časi otec Kuffa začína rozprávanie tým, že svetlo evanjelia prenikne aj hmlu, hmlu liberalizmu. Ako ďalej hovorí, Boh nám dal svedomie, kompas, podľa ktorého by sme sa mali riadiť. Máme prikázania, ktoré otec Kuffa prirovnáva k stĺpikom na zábradlí cez most vedúci do večnosti, prirovnáva to k našej ochrane, aby sme životom bezpečne prešli na druhý breh. Núti nás zamyslieť sa hlavne nad 1. prikázaním, či naozaj vo svojom živote dávame Boha na 1. miesto. Diabol robí to, že nedáva Boha na posledné miesto, stačí na 2. miesto, ak uprednosťňujeme čokoľvek namiesto Boha, či je to šport, telefízia, relax…. potom ten „kompas“ nám začne zle ukazovať. Aby sme v živote vedeli aká je Božia vôľa a čo máme robiť, Boh nám dáva „okuliare“ na dušu, ktoré sa volajú Kristus. Stačí sa nimi pozerať.


Napíšte svoj komentár

*