Anton Solčiansky: Prekonávanie prekážok v duchovnom živote

Anton Solčiansky: Prekonávanie prekážok v duchovnom živote

Z archívu Vám ponúkame prednášku Antona Solčianskeho o tom, akým spôsobom prekonávať prekážky v duchovnom živote. Páter Solčiansky nás v nej vyzýva k tomu, že našou najväčšou úlohou je byť s Ježišom. Zároveň nám ponúka východiská, na ktorých môžeme náš duchovný život stavať. V závere prednášky nám tiež v štyroch bodoch ponúka „prvú pomoc“, teda akýsi návod na to, ako riešiť akútne duchovné situácie a problémy, v ktorých sa ocitneme.


Napíšte svoj komentár

*