Jude Antoine – Cudzoložstvo, odsúdiť alebo…?

Jude Antoine – Cudzoložstvo, odsúdiť alebo…?

Malajziský misionár Antoine Jude v Ružomberku rozoberá celý príbeh cudzoložnej ženy a aplikuje ho do dnešného života. Boh nikoho z nás neodsudzuje. My totiž zabúdame na dobré veci v našich životoch a zameriavame sa len na tie zlé veci, ktoré sa stali a dejú v našich životoch. Tie zlé veci sú tak silné, že prinášajú pochybnosť do nášho života. A časom si na to zvykneme a vytláčame to pozitívne z nášho života. Čo s tým môžeme urobiť? Vypočujte si katechézu, ktorú predniesol Antoine Jude.

(natočené 9.12. 2015 v Ružomberku) 

Napíšte svoj komentár

*