Aktuálnosť Fatimnských posolstiev.

Aktuálnosť Fatimnských posolstiev.

Na Charizmatickej konferencii v Trnave otec Kocian rozpráva o Fatimských posolstvách. O tom, čo Panna Mária predpovedala, čo sa stalo a čo sa deje, čo nás ešte čaká. Otec Kocian veľmi pekne rozoberá jednotlivé udalosti z minulosti a ako súviseli s posolstvami Panny Márie, ako veľmi je potrebné zachovávať pravú vieru v Ježiša Krista, ako nás Panna Márie k nemu vedie cestou pokánia, modlitieb, nábožného života. Ako je potrebné zachovávať desatoro Božích prikázaní, ako ich dnešný svet zosmiešňuje a bojuje proti rodine, identite človeka, mravnému životu. Vypočujte si túto prednášku, ktorá nám pripomína jasné fakty a núti nás zamyslieť sa nad našim životom a spôsobom akým ho žijeme.Napíšte svoj komentár

*