Ad de Bruin: Obráťte sa ku mne celým srdcom!

Ad de Bruin: Obráťte sa ku mne celým srdcom!

Prinášame Vám prednášku holandského misionára pôsobiaceho na Slovensku, Ad de Bruina, ktorú predniesol na konferencii BIG FISH 2014 na tému Obráťte sa ku mne celým srdcom.
Ad de Bruin nás vyzýva k tomu, aby sme si uvedomili, že Boh nám dáva milosť za milosťou. Na názorných príkladoch nám ukazuje, ako je naše srdce poháňané rôznymi túžbami a potrebami. Výsledkom toho je vzdialenie sa od Boha.
Boh však chce uvoľniť svoju prítomnosť a naplniť túžby v našom srdci. Boh nám chce dať zakúsiť svoju lásku,chce nám dať všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli žiť svätý život.


Napíšte svoj komentár

*