Ad de Bruin: Obnovte sa premenou zmýšľania.. (workshop)

Ad de Bruin: Obnovte sa premenou zmýšľania.. (workshop)

Prinášame Vám záznam z workshopu Ad de Bruina, ktorý bol prezentovaný na konferencii Apoštol 2014.
Ad de Bruin nám prináša pohľad na jednotlivé oblasti v našej spoločnosti, ktoré by mali byť premenené Bohom. Boh vo svätom Písme už dávno dal princípy pre jednotlivé oblasti nášho spoločenského života (napr. oblasť rodiny, politiky, vzdelávania, zábavy a umenia, zdravotníctva, médií a pod.). Na nás ako na kresťanoch je tieto princípy objaviť a podľa nich sa začať v jednotlivých oblastiach správať, aby tak do nich mohlo prúdiť ešte väčšie Božie požehnanie.


Napíšte svoj komentár

*