Ad de Bruin: Čo očakávaš od hlásania evanjelia?

Ad de Bruin: Čo očakávaš od hlásania evanjelia?

Ponúkame Vám prednášku kresťanského misionára pôsobiaceho na Slovensku, Ad de Bruina, ktorý sa nás v dnešnom zamyslení pýta, čo očakávame od hlásania evanjelia. Ak je na Slovensku toľko kresťanov, ako je možné, že tu je taký veľký problém v oblasti korupcie, nezamestnanosti, potratov a mnohých iných vážnych oblastiach života? Prečo oddeľujeme posvätné od svetského, budúcnosť od súčasnosti?   Prečo sa my kresťania sťahujeme zo spoločnosti, vytvárame si pekné spoločenstvá, kde sa cítime bezpečne a celú našu budúcnosť a vedenie tejto krajiny nechávame v rukách iných ľudí?
Pre Ježisa to prirodzené bolo rovnako dôležité ako to duchovné! Boh chce zjaviť svoje kráľovstvo praktickým spôsobom!
Je tu sedem oblastí života spoločnosti, ktoré ovplyvňujú celú našu budúcnosť! Ak by kresťania boli vo vedení  týchto siedmych oblastí a riadili ich podľa Božích princípov, prinieslo by to neuveriteľné Božie požehnanie do života celej našej spoločnosti!


Napíšte svoj komentár

*