2 kameň v Duchovnom boji

2 kameň v Duchovnom boji

Poznáte 5 kameňov, ktoré si zobral so sebou Dávid keď šiel do boja proti Goliášovi? Týchto päť kameňov dokázalo poraziť aj niekoho omnoho silnejšieho. Aj my máme k dispozícii takýchto päť kameňov, ktoré môžme použiť v duchovnom boji, ktorý je proti nám vedený. Otec Peter Šimko sa zamýšľa nad druhým kameňom a tým je pre nás Sviatosť zmierenia. Zdôrazňuje potrebu pravidelnej mesačnej spovede a zmierenie vzťahov voči sebe, voči druhým a predovšetkým voči Bohu.


Napíšte svoj komentár

*